Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Νάουσας

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2 (δύο) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 
τις 28/07/2013 στη διοικητική υπηρεσία του Νομικού Προσώπου, που στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του π.Κ.Α.Π.Η. Νάουσας, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο τηλ. 2332025600.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top