60 προσλήψεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)

http://ergasia-vres.blogspot.gr/
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εξήντα (60) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Ρόδου λόγω της θερινής περιόδου. 

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου (Πλατεία Ελευθερίας – Ρόδος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 5/8/2013 έως και 9/8/2013.

Αρχείο Λήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top