3 Ναυαγοσώστες στο Δήμο Λέσβου

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 205/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 33482/3558/4-7-2013
Απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ναυαγοσωστών, προς
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση των
πλαζ του Δήμου Λέσβου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (Α) στα κεντρικά γραφεία του
Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 –
και στο αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου και (Β) στα Γραφεία των
Δημοτικών Ενοτήτων (στους κατά τόπο αρμόδιους υπαλλήλους) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (6) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και Δευτερα 5-8-2013. 

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top