Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, προκειμένου να καλύψει παροδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο),
προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι την 20/08/2013,
ημέρα Τρίτη. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου
ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΑΘΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Κώδικας 48100.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top