2 Θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 706/τ.Γ’/8‐7‐2013 δημοσιεύθηκαν οι 
προκηρύξεις των παρακάτω δύο (2) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τομέας Μάρκετινγκ και Παραγωγής

● Μία  (1)  θέση  στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο
«Εφαρμογές Στατιστικής και Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»,
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τμήμα Πληροφορικής

● Μία  (1)  θέση  στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  στο  γνωστικό  αντικείμενο
«Επεξεργασία Σήματος με έμφαση σε Ήχο‐Φωνή», με συνοπτική περιγραφή «Επεξεργασία
και  ανάλυση  σημάτων  ήχου,  μουσικής  και  φωνής  όπως  ενδεικτικά,  αναγνώριση,
ταξινόμηση  και  εντοπισμός  προτύπων  ήχου/μουσικής/φωνής,  κατάτμηση  ηχητικών  ροών
και ανάλυση  την  δομής αυτών, εξαγωγή  χαρακτηριστικών  χαμηλού και υψηλού επιπέδου
από ηχογραφήσεις».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 16‐9‐2013.
Πληροφορίες  για  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  παρέχονται  τις  εργάσιμες  ημέρες  και
ώρες  στα  Τμήματα:  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων,  τηλ. 210‐4142249  και 210‐
4142158 και Πληροφορικής τηλ. 210‐4142263.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top