Εγκρίθηκαν 30.000 θέσεις ανέργων για πρόσληψη σε ΚΕΠ, Ταμεία και Δικαστήρια

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τη δικαιοσύνη και τα ασφαλιστικά ταμεία θα κατευθυνθεί ο κύριος όγκος των ανέργων που θα προσληφθούν με τα προγράμματα πεντάμηνης απασχόλησης, σύμφωνα με την πρόσκληση που απηύθυνε την Τετάρτη το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τα υπουργεία και τους φορείς του δημόσιου τομέα για να καταρτίσουν τις σχετικές λίστες.
Η πρόσκληση, που υπέγραψε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύη Χριστοφιλοπούλου, αφορά την υποβολή προτάσεων σχετικά με τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα για τη χρηματοδότηση της πεντάμηνης απασχόλησης για 30.000 ανέργους σε δήμους, περιφέρειες και δημόσιες υπηρεσίες.
Σε ειδικές περιπτώσεις, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας, μπορεί η διάρκεια της απασχόλησης να διαμορφωθεί σε 6,5 μήνες.
Όπως υπογραμμίζει η κυβέρνηση, προτεραιότητα θα δοθεί στην υποστήριξη λειτουργίας των ΚΕΠ, στην βελτίωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης και στην ενίσχυση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο την επίσπευση των χρόνων απονομής συντάξεων και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Οι άνεργοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι (έως 36 μήνες) στα μητρώα του ΟΑΕΔ και η επιλογή τους θα γίνει με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Επίσης, σημαντικό κριτήριο είναι και ο αριθμός των τέκνων.
Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 216.000.000 ευρώ του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το υπουργείο διαθέτει 105.000.000 ευρώ.
«Πρόκειται για την υλοποίηση ενός μεγάλου Προγράμματος, αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών υπουργείων, με στόχο την στήριξη των ανέργων και, ταυτόχρονα, την ενίσχυση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με αίσθημα ευθύνης, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνέβαλλε σε αυτήν την προσπάθεια διαθέτοντας το 50% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και αξιοποιώντας κάθε δυνατό πόρο», είπε η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Σημειώνεται ότι τα προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης προβλέπουν συνολικά την απασχόληση 50.000 ανέργων.
Οι πρώτες προσλήψεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Οκτώβριο και να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του έτους.
Ο μισθός θα είναι 748 ευρώ για τους ανέργους άνω των 25 ετών, εκ των οποίων τα 490 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 258 ευρώ, ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αμοιβή, στο πεντάμηνο, θα είναι 3.740 ευρώ.
Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ, εκ των οποίων τα 427 ευρώ θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αμοιβή θα ανέλθει στα 3.260 ευρώ.


http://www.e-dimosio.gr

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top