10 προσλήψεις μουσικών στο Δήμο Περιστερίου

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα(10 ) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Περιστερίου και συγκεκριμένα του εξής.


1 Μουσικός για τη διδασκαλία μουσικοκινητικής αγωγής 1 Μουσικός ανώτερων θεωρητικών μαθημάτων 1 Μουσικός σύνθεσης 1 Μουσικός κλασσικής κιθάρας 1 Μουσικός μονωδίας – Διευθυντής χορωδίας 1 Μουσικός σαξοφώνου 1 Μουσικός φλάουτου 1 Μουσικός σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών 1 Μουσικός μουσικών συνόλων έγχορδων νυκτών 1 Μουσικός ηλεκτρικού μπάσου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα και της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Περιστερίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.peristeri.gr. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34, Περιστέρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα. (τηλ. Επικοινωνίας: 210.57.01.106, 210.57.83.260).

 
ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top