Πότε θα καταβληθούν τα νέα οικογενειακά επιδόματα

http://ergasia-vres.blogspot.gr/H καταβολή των νέων οικογενειακών επιδομάτων, του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων
(Ν 4093/2012) και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (Ν
4141/2013) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 στους πρώτους
39.381 δικαιούχους, για τους οποίους έγινε οριστική εκκαθάριση του εντύπου Ε1 από
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, συμπλήρωσαν σωστά το έντυπο Α21
και κρίθηκαν δικαιούχοι μετά τους σχετικούς ελέγχους. Το ποσό που θα καταβληθεί
ανέρχεται σε 23.750.000 €.

Θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές οικογενειακών επιδομάτων στους υπόλοιπους
δικαιούχους, τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την πορεία των οριστικών εκκαθαρίσεων που
θα μας διαβιβάζεται από την Γ. Γ. Π. Σ.

Όπως είναι γνωστό δικαιούχοι είναι πλέον και όσοι έχουν ένα παιδί και πληρούν τα
κριτήρια που θέτει ο Νόμος. Ο ΟΓΑ ενημερώνει για μία ακόμη φορά ότι αυτό που πρέπει
να κάνουν, είναι να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μετά την φορολογική τους δήλωση και το
έντυπο Α21 μέσω του TaxisNet της Γ. Γ. Π. Σ.

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top