Λουκέτο στην ασφαλιστική “Διεθνής Ένωσις”

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Την αναστολή της λειτουργίας της εταιρείας  “Διεθνής Ένωσις Ασφαλιστική” αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα οι 180.000 ασφαλισμένοι να πρέπει μέσα σε 30 ημέρες να εγγραφούν σε άλλη εταιρεία, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, το “¨λουκέτο” αφήνει έκθετους 350 εργαζομένους, αλλά και 1.500 συνεργάτες στον χώρο των ασφαλειών.


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤτΕ, η οριστική ανάκληση της άδειας ήρθε, καθώς οι προθεσμίες που είχαν δοθεί από την εποπτική αρχή στην εταιρεία παρήλθαν, χωρίς να καταστεί δυνατή η αύξηση κεφαλαίου που ήταν απαραίτητη για να καλυφθούν τα “ανοίγματα” της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει ούτε το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας. Παράλληλα, δεν διέθετε ούτε επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση, δηλαδή, απαιτήσεις οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και κάθε δικαιούχου αποζημίωσης.
Για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη στη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της εταιρείας στις 28 Ιουνίου 2013. Μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας και ανεστάλη η δυνατότητα νέων ασφαλιστικών εργασιών έως και την λήξη της προθεσμίας που δόθηκε για την υλοποίηση της αναγκαίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ).
Το “λουκέτο” στη Διεθνή Ένωση θα επιφέρει έτσι ένα πρόσθετο βάρος στο Επικουρικό Κεφάλαιο που υπολογίζεται ότι θα υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ, την ώρα που έχει έλλειμμα ύψους 424 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον Εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε ανασφάλιστο οδηγό είναι  τα 1000 ευρώ για φορτηγά και λεωφορεία, 500 ευρώ για επιβατηγά και άλλα οχήματα και 250 ευρώ για δίκυκλα. Η Τροχαία μπορεί επίσης να αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας, το δίπλωμα και την άδεια.


About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top