5 Γεωπόνοι και χημικοί στο ΠΕΓΕΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του προγράμματος, συνολικά πέντε (5) άτομα για το ΠΕΓΕΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013.
Πρόκειται για 1 θέση με την ειδικότητα Π.Ε Χημικού, 3 θέσεις Π.Ε. Γεωπόνων, 1 θέση Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΥΠΑΑΤ, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (Αχαρνών 2, 7ος όροφος, γραφείο 706, Τ.Κ. 10176, στην Αθήνα), υπόψιν κ. Ευαγγελίας Γεωργουσίδου.
Για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας τους, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 26 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 05 Αυγούστου 2013.
Τα έντυπα των αιτήσεων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα αναζητήσουν από την ανωτέρω διεύθυνση, από τον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ή από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/2124503.
Bρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική ανακοίνωση

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top