Πρόσληψη 2 δασεργατών στο Δασαρχείο Καβάλας

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Το Δασαρχείο Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Καβάλας που εδρεύει στο Δήμο Καβάλας και συγκεκριμένα:
  • Δυο (2) Εργατών – δασεργαττών Υ.Ε.  με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες
Για τα απαιτούμενα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, την βαθμολόγηση και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την σύμβαση δείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ που ακολουθεί.

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top