Ανακοίνωση ΙΚΑ ΕΤΑΜ - Πληρωμή δωροσήμου β΄ τετραμήνου 2013 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

http://ergasia-vres.blogspot.gr/1. Στις 29/7/2013 αρχίζει από τα Υποκ/τα - Παρ/τα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. η καταβολή Δωροσήμου του Β΄ Τετραμήνου του 2013.

2. Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 29/7/2013 μέχρι 20/8/2013, κατά τις ημερομηνίες 29, 30/7/2013 και 5, 6, 7, 19, 20/8/2013, εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:
•Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
•Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
•Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
3.Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση. Ειδικά για τους παραπάνω η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου στον τραπεζικό τους λογαριασμό πραγματοποιείται την 29/7/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο Υποκ/μα της περιοχής τους.
Η ανωτέρω ανακοίνωση έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα:http://www.ika.gr/gr/infopages/news/20130726.cfm

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top