18 Άτομα στο Δήμο Χανίων

http://ergasia-vres.blogspot.gr/Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-
Κ.Α.Μ.) (Αρ.ΦΕΚ 1347/16-7-2011) μετά από την υπ’αρίθ. 8785/5-7-2013 έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού δέκα (18) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών της επιχείρησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. (Γαλατάς Νέας Κυδωνίας (Πρώην
Δημαρχείο Νέας Κυδωνίας) Χανιά Κρήτης Τ.Κ. 73100 έως την Τετάρτη 31/7/2013 14.00 μ.μ.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

About ergasia vres

Adds a short author bio after every single post on your blog. Also, It's mainly a matter of keeping lists of possible information, and then figuring out what is relevant to a particular editor's needs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Top